Gespreksgroepen

Openingstijden

maandag 10.00-16.00 uur, incl lunch
woensdag 10.00-12.00 uur
woensdag 13.00-16.00 uur (besloten)
donderdag 10.00-16.00 uur, incl lunch

VRAGEN?

Neem bij vragen over dementie, het Odensehuis of voor een persoonlijk gesprek contact op met coördinator Renée Lankwarden, tel. 06 - 21583676.

Er zijn verschillende gespreksgroepen waaraan u kunt deelnemen in  Odensehuis Culemborg. Hieronder leest u meer. Neem gerust contact op als u vragen hebt of wilt aansluiten in een gespreksgroep. Voor de gespreksleiders is het fijn als u vooraf laat weten wanneer u aanwezig bent. 

GESPREKSGROEP VOOR NAASTEN

Odensehuis_gespreksgroepZorgt u voor iemand met geheugenproblemen of dementie? Dan is het belangrijk ook goed voor uzelf te zorgen. Deelname aan een gespreksgroep kan helpen om de zorg langer vol te houden. U ontmoet anderen die hetzelfde meemaken, u kunt ervaringen delen en van elkaar leren. De gespreksleiding is in deskundige handen van Bettie ten Cate en Jan den Hertog.

Wanneer?
De gespreksgroep is elke laatste dinsdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur.
Info & aanmelden: of 06 - 21583676.

GESPREKSGROEP VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Heeft u recent de diagnose dementie gekregen? Heeft u geheugenklachten of merkt u dat uw hoofd niet meer werkt zoals u gewend was?
Vraagt u zich af hoe u daarmee moet leven en wilt u daarover praten? Lijkt het u fijn om mensen te spreken die hetzelfde meemaken?

Met lotgenoten komt u in gesprek over wat u meemaakt. Met elkaar kunt u ontdekken hoe u de kwaliteit van uw dagelijks leven op peil kunt houden.
Met deskundige gespreksleiding door:

Margreet

Margreet Bruens, geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen Rivierenland. Zij heeft ervaring met eenzelfde gespreksgroep in het Odensehuis Wageningen, en
Gili Yaron, senior-onderzoeker aan Hogeschool Windesheim. Zij doet onderzoek naar ‘Goed leven met dementie’.

Wanneer?
De groep komt elke even week op woensdag bij elkaar in het Odensehuis.
Tijd: 13.00 uur tot ca 14.30 uur
Info & aanmelden: of 06 - 21583676.

PRAATGROEP NA HET MANTELZORGEN

Wie intensief voor een naaste heeft gezorgd, kan een grote leegte ervaren als deze is overleden. Er is niet alleen het gemis van de overleden dierbare, maar ook het wegvallen van een groot deel van de dagbesteding en het netwerk. Hoe pak je je leven dan weer op?

Mathilde van den Berg en John Wierda delen deze ervaring en hebben het initiatief genomen om een praatgroep te starten met mensen die hetzelfde meemaken. Toen beiden actief waren als mantelzorger, namen zij deel aan een gespreksgroep voor naasten in het Odensehuis. ‘Ik vond er herkenning en veel steun en ik kreeg er bruikbare tips,’ vertelt Mathilde.

Gespreksleider is Sandra van Ommering, geestelijk verzorger van Zorgcentra De Betuwe.

Wanneer?
Elke eerste woensdag van de maand in het Odensehuis.
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Info & aanmelden: e-mail:  of bel 06-23397444.

GEHEUGENSPREEKUUR

Dementieconsulente Nancy Kwinten

Nancy Kwinten, dementieconsulente Rivierenland

Op maandag van 13.00 tot 14.00 uur is het geheugenspreekuur in het Odensehuis. Kom gerust binnen met vragen over dementie, voorzieningen en hulp. Een afspraak is niet nodig, welkom!
U kunt ook contact opnemen met Dementieconsulenten Rivierenland:
tel. 06-22577715
e-mail:

ALZHEIMER CAFÉ CULEMBORG

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor naasten, mantelzorgers, zorg- en hulpverleners, die betrokken zijn bij dementie.
Elke derde donderdag van de maand.
19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Aanmelden vooraf is gewenst bij Mirella Muis, of bel 06-34470367.