Contributieregeling

Ook het Odensehuis kan niet van de wind leven…!

Informatie over de contributieregeling van het Odensehuis Culemborg

Eén van de uitgangspunten van het Odensehuis Culemborg is, dat we het met z’n allen doen. Iedereen draagt bij, door er te zijn voor een ander, door mee te denken of mee te doen aan activiteiten, en ook door de financiële bijdrage. De gemeente draagt een steentje bij, fondsen financieren activiteiten, en we zijn blij met bijdragen en giften van de deelnemers.

Door het Odensehuis op deze manier te financieren, kunnen wij werken zonder indicaties, zorgplannen of afspraken met zorgverzekeraars. Met elkaar bepalen we zelf wat er in het Odensehuis gebeurt. Dat willen we graag zo houden.

We vragen van iedereen die regelmatig het Odensehuis bezoekt, een contributie (richtbedrag) van €32,- per persoon of €54,- voor een (echt-) paar per maand. Wilt u een ander bedrag bijdragen, neem dan even contact op met de coördinator Renée Lankwarden.

U kunt uw contributie maandelijks overmaken op onze bankrekening. Veel mensen vinden een automatische overschrijving handig. U kunt dan de hele maand aan alle activiteiten meedoen.

Wilt u meelunchen, dan vragen wij een bijdrage van €4,- per lunch. Deze kunt u per pin in het Odensehuis voldoen, of door een strippenkaart voor 10 lunches a €40,- aan te schaffen. Betalen per bank NL.92.RABO.036.570.11.06 o.v.v ‘Lunchkaart’, of per pin in het Odensehuis. De lunchkaart wordt, op uw naam, bewaard in het Odensehuis.

Ook donaties zijn van harte welkom: wij zijn een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift of donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte (kijk voor meer info op www.belastingdienst.nl). Misschien een idee voor familieleden die blij zijn met het Odensehuis voor hun naaste?

Wij vinden het belangrijk dat de financiële bijdrage voor niemand een drempel is om deel te nemen. Heeft u vragen? Vraag het Renée!

Dank voor uw bijdrage!

Bankrekening Rabobank:

NL92 RABO 0365 7011 06

Ten name van: st.Odensehuis Culemborg
Onder vermelding van: contributie, lunchkaart of donatie