Bestuursfunctie saai? Niet bij het Odensehuis!

Vacature voorzitter en twee bestuursleden

Het Odensehuis Culemborg biedt een gastvrije plek voor iedereen die thuis woont en te maken heeft met geheugenklachten of beginnende dementie én voor hun naasten. Dit succesvolle initiatief van een groep burgers staat midden in de samenleving en draagt actief en eigenzinnig bij aan een dementievriendelijker Culemborg.

En dat is hard nodig, want het aantal ouderen, en daarmee ook het aantal mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie, groeit de komende jaren explosief. Een plek om naar toe te gaan dicht bij huis is onmisbaar om lotgenoten te ontmoeten, informatie te krijgen en om sociaal actief te zijn in deze fase van het leven.

Van de voorzitter en twee leden van het bestuur van het Odensehuis loopt dit jaar de termijn af en dat geeft ruimte aan nieuwe bestuursleden. En dat is bepaald geen saaie job! Zij dragen actief en praktisch bij aan deze innoverende voorziening voor ouderen die georganiseerd wordt door vrijwilligers, deelnemers en coördinator samen. Als bestuurslid maak je veel mogelijk! Je staat vooraan bij actuele ontwikkelingen in de ondersteuning aan mensen van wie het hoofd niet meer zo goed werkt als voorheen (wat ons allemaal kan overkomen!).

Heeft u interesse? Kijk voor meer info op www.odensehuisculemborg.nl of neem contact op via of 06-21583676.

-> Bekijk hier de bestuursprofielen en meer info

In beweging met Tai Chi