Het Odensehuis

WAT IS ODENSE?

In 2008 is een groep burgers uit Amsterdam op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van ondersteuning aan thuiswonende mensen met beginnende dementie. Inspiratie vonden zij in de Deense stad Odense. In 2009 richten zij het eerste Odensehuis op in Amsterdam en noemden het naar hun inspiratiebron. Inmiddels zijn er al zo’n 20 Odensehuizen door heel Nederland! Kijk voor meer informatie op www.odensehuizen.nl.

EEN BURGERINITIATIEF

Het Odensehuis Culemborg is een initiatief van een groep Culemborgse burgers: Bettie ten Cate, Basjan Dane, Olga Ellerman, Gerda Goed, Jan Goed en Renée Lankwarden. Financieel wordt het Odensehuis mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg en de vrijwillige bijdragen van de deelnemers. Ook benaderen we fondsen voor financiering.

Op 21 maart 2017 zijn we samen met drie vrijwilligers gestart met één inloopochtend per week in de Ridderstraat 4.

Oprichting_Odensehuis_Culemborg_dementie

Op 3 mei 2017 heeft Renée Lankwarden de stichting Odensehuis Culemborg opgericht en is het nieuwe bestuur van start gegaan: Sophie Hakvoort, voorzitter, Ank Schröder, penningmeester, Eveline Brand, secretaris, Olga Ellerman, bestuurslid en Bettie ten Cate, tijdelijk bestuurslid. Vanaf 1 juli is Renée Lankwarden aangesteld als coördinator.

WAAROM EEN ODENSEHUIS?

Het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar als gevolg van de vergrijzing. Zo ook het aantal mensen dat te maken krijgt met geheugenproblemen of dementie. 70% van deze mensen woont thuis, en zo lang mogelijk thuis wonen is ook de wens van veel ouderen. Dementie is een (meestal) langzaam proces. Het kan vele jaren duren voor er intensieve zorg nodig is.

Dat betekent dat vanaf het moment dat het duidelijk wordt dat er iets niet goed gaat in het hoofd of er misschien een diagnose is gesteld, het leven min of meer gewoon doorgaat. Niet alles gaat meer vanzelf, maar er kan ook nog heel veel wel! Het helpt als de omgeving een handje helpt, en daar wil het Odensehuis aan bijdragen. Een gastvrije plek voor degene met geheugenproblemen maar ook voor diens naasten: partner, kind, vriend, buur.
Om mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken, om te ontspannen of juist actief te zijn. Een plek waar ‘zijn probleem geen probleem is’, zoals de partner van een man met de ziekte van Alzheimer het noemde.

HOE WERKT HET ODENSEHUIS?

Odensehuis_gastenboek_vrijwillige_bijdrageVrijheid blijheid vinden wij belangrijk. De vrijheid om te doen wat we met elkaar goed vinden. De coördinator, de vrijwilligers én de deelnemers bepalen met elkaar wat er gebeurt. Iedereen kan binnenlopen, er is geen verwijzing of indicatie nodig. Maar iedereen draagt ook bij: met ideeën, door er te zijn voor een ander, met ervaringen en die te delen met elkaar, door de financiële bijdrage waarvan uzelf de hoogte bepaalt.

De ervaring leert, dat het gesprek aan tafel erg wordt gewaardeerd. We praten over van alles: persoonlijke ervaringen, tips worden uitgewisseld, levensvragen worden besproken of de actualiteit, of er wordt gewoon gezellig gekletst.
Maar ook samen iets doen blijkt fijn te zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld allerlei workshops uitgeprobeerd, en wat bevalt doen we vaker! Mensen met een bijzondere hobby, hebben die laten zien en erover verteld.

Het bestuur en de coördinator zorgen op de achtergrond dat alles goed loopt: de financiering, huisvesting, PR. communicatie en netwerken, de dagelijkse organisatie.
Zo ontwikkelt het Odensehuis Culemborg zich op een manier die past bij de mensen die er komen, en tot een maat die past bij Culemborg.

HET ODENSEHUIS, IETS VOOR U?

Loop gewoon een keer binnen tijdens de openingstijden. U wordt altijd hartelijk ontvangen.
Maakt u liever eerst persoonlijk kennis met de coördinator, of heeft u vragen? Neem dan contact op met Renée Lankwarden via  of bel 06 – 21 58 36 76 voor een afspraak. Dat kan ook bij u thuis.

Een kijkje bij Odensehuis Culemborg

Met dank aan het fonds Leefbaarheid van de Provincie Gelderland en de leerlingen van het ROC Tiel